Over ons

Vanaf 1920 is Dhr. Jan Douma met de “Helling fan Toppenhúzen” begonnen en heeft naast scheepsonderhoud voor ijzeren- en houten schepen diverse pramen, schouwen, aken en houten zeilschepen (watersport) gebouwd. In de eerste jaren werd het klinken veelvuldig toegepast maar na de 2e wereldoorlog heeft het lassen zijn intrede gedaan.

Vanaf 1955 heeft Dhr. Gerben Popma, die vanaf 1945 een langshelling was begonnen in Goingarijp, het bedrijf overgenomen van Jan Douma.

Beide Hellingen werden voortaan “Elektrisch” aangedreven, het scheepsonderhoud & restauratiewerk werd verder uitgebreid en met name het inbouwen en repareren van motoren zowel voor bedrijven als voor de “Watersporter” nam toe.

Rond 1970 werd de oude Hellingloods vervangen door een Betonloods, de haventjes werden aangepast en werden ligplaats en stalling aan het “lijstje” toegevoegd.

In 1977 werd de Helling “vervroegd” overgenomen door zoon Herre Popma vanwege gezondheidsproblemen van Gerben Popma.

Vanaf 1979 zijn de diverse disciplines verder toegenomen en wordt er per discipline regelmatig vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen.

In 1980 werd de “Helling” voor het eerst in zijn bestaan bereikbaar via de weg (voorheen met het hellingbakje heen en weer over “It Ges”en werd de mogelijkheid geboden (ruiverkaveling) om naastgelegen percelen te kopen waardoor het bedrijf vier maal groter werd in oppervlakte.

Begin 1991 werd de aanleg van een haventje voltooid, het terrein opnieuw ingedeeld en werd er een Mobiele Hijskraan aangeschaft (18t).

Door de jaren heen is de Dwarshelling altijd intensief benut en het spreekt voor zich dat deze regelmatig wordt aangepast aan de eisen van deze tijd.

Na een lange “strijd” kon er eindelijk in 2005 een nieuwe bedrijfshal worden gebouwd, waardoor wij als bedrijf nog beter de werkzaamheden kunnen inplannen alsmede uitvoeren. Deze nieuwe hal geeft ons de mogelijkheid om de omstandigheden voor het schilderen met 2-componenten producten te optimaliseren, tevens is de winterberging binnen- en de winterstalling buiten fors uitgebreid.

Samengevat: Naast de nog steeds unieke dwarshelling, zijn wij als bedrijf in staat om elke vorm van scheepsonderhoud/restauratie uit te voeren en alle voorkomende scheepstechniek toe te passen/in te bouwen.